Đến nhà cô bạn thuở nhỏ nhờ trị xuất tinh sớm

Bí mật chạy đến nhà cô bạn thuở nhỏ nhờ trị xuất tinh sớm, anh nói với tôi rằng anh và bạn gái anh đã sớm mắc chứng xts và muốn tôi giúp anh giải quyết vấn đề này, kết quả thật là bất ngờ, anh đã địt tôi cảm thấy rất sướng…