Sau giờ tan trường bị bạn cùng lớp cưỡng hiếp

GVH-286 Sau giờ tan trường bị bạn cùng lớp cưỡng hiếp Sakura Tsuji. Bọn học sinh cùng lớp thỏa thuận với nhau bài ra một âm mưu để cưỡng hiếp hội đồng cô bạn học xinh đẹp một cách dã man.